~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس فرح‌ناز رافع با اعلام این که فراخوان ویژه جمعیت هلال‌‌احمر برای عضویت داوطلبان جدید با توجه به نزدیک‌بودن موعد انتخابات مجامع جمعیت، صورت گرفته است، گفت: از آنجا که 6 ماه تا انتخابات زمان باقی مانده و اعضایی که 6 ماه عضو فعال جمعیت هلال‌احمر بوده‌اند، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند، لذا برای جذب اعضا و داوطلبان جدید فراخوان داده‌‌ایم.

وی با اشاره به این که خبرنگاران به صورت ویژه می‌توانند با مراجعه به روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر فرم‌های داوطلبی را پر کنند، تصریح کرد: همچنین خبرنگاران عضو جمعیت نیز  به منظور توسعه فرهنگ داوطلبی، مسئولیت اجتماعی و تاثیر و شکوفایی روحیه داوطلبی باید فعالیت خود را توسعه دهند تا بتوانیم با کمک آنها نهضت بزرگ جذب داوطلبین را در رسانه‌ها شکل دهیم.

رافع گفت: بر این اساس با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهوری برای افزایش اعضا داوطلب جمعیت هلال‌احمر، با ایجاد درگاه‌های مختلف، تبلیغات شهری، تبلیغات در خانه‌های داوطلبی مساجد، حسینیه‌ها، کارخانه‌ها و روستاها فراخوان عضویت داده شده است.

وی با اشاره به این که در عضوگیری جدید تغییرات زیادی برای تبدیل داوطلبان به اعضای فعال در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: بر این اساس تعریف خدمت داوطلبی تغییر کرده و با عضویت افراد، در قالب طرح روز – کار داوطلبی، تعهد خدمتی از آنها گرفته می‌شود که فقط به عضویت اکتفا نکرده بلکه با توجه به توان و تخصص خود تا حد ممکن در برنامه‌های داوطلبی مشارکت داشته باشند.

به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، اعضای جدید داوطلب جمعیت هلال‌احمر از این پس در سایت خانه داوطلب مجازی صاحب پرونده‌ای خواهند بود و حضور آنها برای خدمت به مردم در برنامه‌های مختلف سازمان، ثبت می‌شود.

وی با اشاره به این که عضوگیری جدید در هلال‌احمر با هدف افزایش داوطلبان با شعار تحقق هر خانواده یک امدادگر و تبدیل داوطلبان به اعضای فعال و آماده‌سازی آنها برای مواجهه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی صورت می‌گیرد، گفت: البته عضوگیری همواره در طول سال ادامه دارد و فراخوان جدید برای افزایش مشارکت در انتخابات مجامع عمومی جمعیت هلال‌احمر صورت گرفته است.