~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مهشید ناصحی در رابطه با وضعیت بیماری جذام در ایران، اظهارداشت: بیماری جذام از بیماری‌های بومی کشور ایران است و کشف موارد، درمان همچنین آموزش کارکنان و آحاد جامعه در این بیماری یکی از وظایف شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور محسوب می‌شود.

 وی افزود: بیماری جذام به دلیل ایجاد معلولیت ماندگار، افزایش بار بیماری و کاهش سلامت جامعه از زمره بیماری‌های با اولویت بالا در سطح جهانی قرار دارد و از ابتدای دهه 70 همچون سایر بیماری‌های نظام مراقبت در سیستم بهداشتی کشور ادغام شده است.

 رئیس اداره کنترل سل و جذام وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شیوع جذام بسیار کاهش یافته است و سالهاست ایران وارد مرحله حذف شده است، افزود: میزان شیوع کشوری در سال 92، دو هزارم در ده هزار نفر جمعیت محاسبه شده و میزان کشف موارد نیز دو صدم در یکصد هزار نفر جمعیت بوده است.

به گفته ناصحی در سال 92، 16 مورد جدید بیماری در کشور گزارش شده است که از این تعداد 13 مورد ایرانی هستند.

وی ادامه داد: میزان شیوع جهانی نیز بیش از 90 درصد کاهش یافته است در واقع حدود 16 میلیون مورد بهبود یافته و از 4 میلیون معلولیت پیشگیری شده است.

رئیس اداره کنترل سل و جذام وزارت بهداشت گفت: شیوع جهانی جذام در آغاز سال 2013 میلادی بیش از 189 هزار مورد و تعداد جهانی موارد جدید در سال 2012 میلادی بیش از 232 مورد بوده است.

ناصحی اظهارداشت: بنابر اعلام بهداشت جهانی، از منطقه مدیترانه شرقی تنها کشور تازه استقلال یافته سودان جنوبی وارد مرحله حذف بیماری  نشده است و سه کشور هند، برزیل و اندونزی نیز در سطح جهانی دارای بیشترین موارد جدید گزارش شده هستند با این حال این سه کشور نیز به مرحله حذف جذام دست یافته‌اند.