اغلب آدم ها یک روز در زندگیشان هست که به اوج می رسند و به خودشان می بالند. مثلا روز گرفتن جایزه در یک جشنواره و یا مدال آویختن در یک مسابقه بین المللی و در کوچکترین مثالش یک داماد و یا عروس در جشن ازدواجشان و ... و در اغلب این موارد اطرافیان برایشان کف می زنند و هورا می کشند و گل بر سرشان می ریزند.

اما هیچکدام از این به اوج رسیدن ها مثل آن روز که تو به اوج رسیدی و همه برایت کل کشیدند و گل بارانت کردند نمی رسد. همه اشک می ریختند! نه اشک غم که اشک شوق! مانند اشک مادری که شب دامادی پسرش اشک می ریزد...

مبارکت باشد

#شهادت

#مدافعان_حرم

#حزب_الله