به گزارش پارس به نقل از مهر در اقدامی امیدوار کننده محققان موفق به تولید بافت سینه در آزمایشگاه شدند. این ابتکارعمل می تواند به دانش پزشکی در شناخت هرچه بهتر سرطان سینه و درمان آن یاری رساند.
در سالهای اخیر این امکان فراهم شده تا از گوشت قابل خوردن تا بازوی موشهای آزمایشگاهی در محیط آزمایشگاه پرورش داده شود. اما کمتر محققی به رشد و نمو بافت سینه در محیط آزمایشگاهی فکر می کرده است، بافتی که بیشترین انواع سرطان سینه در آن شکل می گیرد.

اکنون محققان مرکز سلامت و محیط زیست هلموتز آلمان در مونیخ شیوه ای جالب توجه برای رشد بافت سینه در محیط آزمایشگاهی ارایه کرده اند.

آنها این کار را با استفاده از نمونه برداریهای به دست آمده از جراحی سینه انجام می دهند. نتایج این پروژه جدید پزشکی در شماره اخیر نشریه رشد (Development) منتشر شده است.

به طور کلی همزمان با افزایش سن دختران و وارد شدن به دوران بلوغ، در بافت سینه فضاهای مخصوص شیر ایجاد می شود که در طول عمر همواره در حال تغییر است، به ویژه زمانی که زنان صاحب فرزند می شوند. با این حال دانشمندان هیچ گاه متوجه این واقعیت نشده اند که چه عواملی موجب بازتولید سلولهای این بافت در گذر زمان می شود و این درحالی است که دستیابی به درک درستی از این موضوع می تواند به درمان بسیاری از اختلالات از جمله سرطان سینه کمک کند.

در فرآیند جدید محققان آلمانی، بافت سینه خارج شده از بدن در ژل مخصوص فیبر کولاژن قرار می گیرد. این ترکیب در واقع پروتئین شناخته شده ای است که ارتباطات میان سلولها را شکل می دهد. با گذشت زمان بافت سینه در محیط آزمایشگاهی شکل گرفته و توسعه پیدا می کند.

محققان علوم پزشکی با بررسی دقیق آنها پی به علل شکل گیری بیماریهایی نظیر انواع سرطان سینه می برند.