به گزارش پارس به نقل از مهر ۱۳۰ سال پیش توماس ادیسون از کربن برای تولید رشته های نازک درون لامپهای حبابی استفاده کرد و حالا گروهی از دانشمندان فرم کریستالی گرافن را برای تولید آنچه که باریکترین لامپ جهان نامیده می شود به کار گرفته اند.

رشته گرافنی این لامپ تنها یک اتم ضخامت داشته و سطح بسیار ناچیزی را پوشش می دهد که حتی با چشم غیرمسلح نیز دیده نمی شود. با این حال چنان نوری تولید می کند که به راحتی مشاهده می شود .

این فناوری جدید توسط دانشمندان دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ملی سؤول و انستیتو تحقیقات استانداردها و علوم کره جنوبی طراحی و ارایه شده است.

باریک ترین لامپ جهان با استفاده از ریز رشته های گرافنی تولید شده که به الکترود فلزی متصل شده است. جریان برقی که از این رشته ها عبور می کند آن را تا ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد داغ می کند که در نتیجه نور درخشانی تولید می شود.

به گفته دانشمندان با استفاده از این فناوری جدید می توان راه را برای ارایه نمایشگرهای شفاف، باریک و قابل انعطاف در ابعاد اتمی هموار نمود. همچنین این امیدواری وجود دارد تا نسل جدیدی از ارتباطات نوری مبتنی بر گرافن را با استفاده از این ایده نوین رونمایی کرد.

مهمترین ویژگی گرافن که موجب شده دانشمندان از آن در این لامپ بسیار باریک استفاده کنند، این است که در عین حال که بسیار داغ می شود، ذوب نشده و همچنین حرارت بالایی را که تحمل می کند به محیط اطراف منتقل نمی کند.