به گزارش پارس سردار ابراهیم کریمی، جانشین سازمان نظام وظیفه در مورد ثبت نام جدید برای پرداخت جریمه مشمولین غایب سربازی به خبرآنلاین گفت: هنوز برای ثبت نام جدید از مشمولان غایب برای پرداخت جریمه تصمیم گیری نشده اما پیش بینی این است که در سال جاری یک نوبت دیگر ثبت نام انجام شود.

او ادامه داد: ابتدا 288 هزار نفر می بایست تعین تکلیف شوند، واریزی ها مشخص شود و معین کنیم به چه کسانی چه مبلغ جریمه تعلق گرفته تا بتوانیم نفرات بعدی را ثبت نام کنیم.

 

سردار کریمی از احتمال بالای اعلام فراخوان برای ثبت نام مجدد مشمولین غایب خبر می دهد و می گوید: تا کنون به بالای 50 هزار پرونده رسیدگی شده و برای 43 هزار نفر پیامک برای افراد ثبت نام کرده ارسال شده است.

 

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس چندی پیش میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را به شرح زیر اعلام کردند:

زیر دیپلم 100,000,000 ریال

دیپلم 150,000,000 ریال

فوق دیپلم 200,000,000 ریال

لیسانس 250,000,000 ریال

فوق لیسانس 300,000,000 ریال

دکتری غیر پزشکی 350,000,000 ریال

دکتری پزشکی 400,000,000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر 500,000,000 ریال

 

تا کنون 288 هزار نفر متقاضی برای این منظور ثبت نام شده اند که طبق گفته مسئولان سازمان نظام وظیفه، تعداد غایبان بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر است.