به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی شوهرم خانواده پولدار و ثروتمندی دارد تا جاییكه اگر گوشه ای از پول آنها را داشته باشیم زندگیمان از این رو به آن رو می شود. ولی چون با پدر و مادرش دعوا كرده و سالهاست كه به خانه آنها نمی رود حاضر نیست آشتی كند. برای همین ما زندگی فوق العاده سختی داریم و از لحاظ مالی همیشه به مشكل برمیخوریم. 

زن جوان ادامه داد:شوهرم آنقدر بدهكاری دارد كه نمی داند چطور آنها را پرداخت كند، گاهی اوقات حتی پول خرید نان و غذا را هم نداریم و من هر شب گریه می كنم. هرچه به شوهرم می گویم برو و با پدر و مادرت آشتی كن فایده ای ندارد. او حاضر است این زندگی را تحمل كند ولی هیچ وقت با پدر و مادرش آشتی نكند. 

وی افزود:من می دانم كه اگر او با خانواده اش آشتی كند خیلی از مشكلات ما حل می شود و زندگی راحتتری خواهیم داشت. ولی غرور و خودخواهی شوهرم مرا خسته كرده تا جاییكه تصمیم به جدایی گرفتم. 

بعد از صحبت های این زن قاضی شوهر وی را به دادگاه احضار كرد تا صحبت های او را هم بشنود و پس از آن در خصوص این پرونده تصمیم گیری كند.‎