به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران گیگابایت از یکی از مدل های PC با نام Brix GB-BXA8-5557 رو نمایی کرده است که بسیار شبیه به ردپای NUC Intel است.

اگر به تصویر پایین دقت کنید مشخصات جالبی از این رایانه کوچک دستگیرتان خواهد شد.

3279505_386

3279508_102