مهر نوشت:یک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز اقدام به خودسوزی کرد.

 بنا به اعلام مسئولان دانشگاه این دانشجو در محلی خارج از دانشگاه اقدام به خودسوزی کرده است و در حال حاضر در بیمارستان قطب الدین شیراز بستری است.

درصد سوختگی وی بالا گزارش شده است.