به گزارش پارس به نقل از تیک دومين فرزند شاهزاده انگليس نخستين هديه اش را از روون ريولين، رئيس رژيم صهيونيستي دريافت کرد. 

گفته ميشود ريولين يک لباس دخترانه که روي آن نوشته شده است " از اسرائيل با عشق" براي فرزند شاهزاده ويليام که "شارلوت اليزابت دايانا" نام دارد ارسال کرده است. دومين فرزند شاهزاده ويليام و کيت ميدلتون دو روز پيش در لندن متولد شد.