به گزارش پارس به نقل از قدس آنلاین، ایام نوروز و روزهای آغازین بهار فرصتی است مغتنم برای ما ایرانی ها تا با استفاده از فضای تعطیلات به سفر برویم. جالب آنکه آموزه های دینی و روایات معصومین (ع) راهکار سفر ایمن و محفوظ ماندن در طول سفر را توصیه کرده اند.


امام رضا (ع) می فرمایند: «هر گاه پدرم از منزل بيرون مي رفت، مي گفت: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم خرجت بحول اللَّه و قوته لا بحول منى و لا قوتى بل بحولك و قوتك يا رب متعرضا لرزقك فأتنى به في عافية»

همان حضرت (ع) فرموده اند: «هر كس هنگامى كه از خانه‏ اش بيرون مي رود 10 بار سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» بخواند پيوسته در حفظ خداوند و نگهدارى او است تا به خانه‏اش برگردد.»

صباح حذاء گويد: حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر (ع) فرمودند: «چون آهنگ مسافرت كردى بر در خانه‏ات بايست و سوره حمد را از جلو رو و از طرف راست و چپ بخوان، و نيز سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را از پيش رو و از طرف راست و چپت بخوان، و نيز سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ و سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ را از جلو و از راست و چپت بخوان سپس بگو:  «اللهم احفظنى و احفظ ما معى و سلمنى و سلم ما معى، و بلغنى و بلغ ما معى بلاغا حسنا»

سپس فرمودند: «آيا ديده‏اى كه مرد محفوظ ماند ولى آنچه با اوست محفوظ نماند؟ و خودش سالم بماند و آنچه با او است سالم نماند؟ و خودش به منزل برسد و آنچه با اوست نرسد؟»

همچنین، حسن بن جهم از حضرت رضا (ع) حديث كند كه فرمودند: «چون (خواستى) از منزلت بيرون روى در سفر باشد يا در حضر بگو: «بسم اللَّه آمنت باللَّه تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه»

پس شياطين به او برخورند و باز گردند و فرشتگان بر وى آنها بزنند و بگويند: چه راهى شما بدو داريد در صورتى كه او نام خدا را برده و به او ايمان آورده و بر او توكل كرده و گفته است: «ما شاء اللَّه لا حول و لا قوة الا باللَّه»

ابو حمزه گويد: حضرت باقر (ع) هر گاه از خانه بيرون مي رفت مي فرمودند: «بسم اللَّه خرجت و على اللَّه توكلت لا حول و لا قوة الا باللَّه»