مردم از چهارشنبه‌سوری چند ساعت شادی و خوشحالی و هیجان و تخلیه انرژی می‌خواهند، البته به استثنای یک سری مردم‌آزار که گمان می‌کنم اورانیوم‌های 20 درصدی که بعد از توافق ژنو اکسید شده‌اند را دزدیده‌اند و بمب اتم ساخته‌اند و دیشب بغل گوش ما ترکاندند و یک سری دیگر که خیابان را با میکده و کاباره اشتباه می‌گیرند!

در مقابل این شادی و خوشحالی و هیجان دو راه وجود دارد؛ یا "ممنوعیت" و یا "مدیریت" و به نظرم تنها گزینه‌ای که جواب می‌دهد، "مدیریت" است.

مدیریت این شادی و هیجان و خصوصاً آن تخلیه انرژی علاوه بر آثار روانی مثبت در مردم که به محیط اجتماعی و کاری نیز سرازیر می‌شود، می‌تواند آن مردم‌آزارها را هم به حاشیه ببرد و ایضاً خسارات و خرابی‌ها و صدمات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد!

نظر شما چیست؟!