به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران: از ساعت 11:22 دقیقه تا ساعت 13:41 دقیقه، شش زمین لرزه در شهر سرخه سمنان ثبت شده است.  


برابر جدول زیر، این زمین لرزه ها از ساعت 11:22 امروز، یکشنبه، 19 بهمن 1393، زمین لرزه ای به بزرگی 1.2 ریشتر ثبت شد. در ساعت 13:41 دقیقه نیز زمین لرزه ای یک و نیم ریشتری ثبت شده است. در ساعت های 15:20 و 15:27 نیز دو زمین لرزه دیگر این شهر را لرزاند.