به گزارش پارس ، باخبر شدیم این خبرگزاری در ماه گذشته مکرراً مورد حملات هکری قرار گرفته که تا مورد آخر هیچ کدام موثر واقع نشده بود.

مسئولان فنی این خبرگزاری به علت امکان تخریب و مانور بیشتر هکر، سایت را از دسترس خارج کرده‌اند وتا ساعاتی دیگر با رفع تهدید این سایت در دسترس قرار خواهد گرفت.