پايگاه خبري تحليلي «پارس»- یک خودرو که در سر یک چهار راه اقدام به سبقت غیرمجاز کرده بود، با از دست دادن کنترل خود و برخورد به یک ساختمان چند طبقه موجب ویرانی آن شد.