پايگاه خبري تحليلي «پارس»- این ماهی بسیار کوچک، کف دریا را به صورت بسیار زیبا طراحی می کند.