به گزارش پارس به نقل از ایسنا ، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت پرونده غنچه قوامی و علت ارسال مجدد پرونده او به دادسرا پس از صدور حکم سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در این پرونده حکم صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: من بارها گفته‌ام که بین ختم جلسه با ختم رسیدگی تفاوت وجود دارد و در پرونده ایشان نیز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکم هم صادر نشده است.

وی گفت:‌ ایشان در همین پرونده اتهام دیگری هم داشته‌اند که نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده، اما به این قرار اعتراض شده و دادگاه اعتراض را پذیرفته است و به همین منظور پرونده را به دادسرا ارسال کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وجود اطاله دادرسی در شهرستان‌ها، گفت: من در این باره گزارشی تهیه کرده‌ام که در آن مقدار پرونده‌های موجود و مدت لازم برای رسیدگی به آنها بررسی شده است و برای حل این مشکلات پیشنهاداتی به آیت‌الله آملی لاریجانی ارائه کرده‌ام.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اظهارنظر اسکودا مبنی بر اینکه وکیل 32 میلیاردی مربوط به کانون وکلا نبوده است و درباره آخرین وضعیت این پرونده، گفت: در این پرونده چند نفر بازداشت هستند و پرونده دارد دنبال می‌شود.

وی گفت: درباره اینکه او عضو کانون بوده یا نه، اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده بزرگترین بدهکار بانکی از اصفهان به تهران ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: در این مورد که گفته شد نمی‌دانم بزرگترین بدهکار است یا خیر، اما فردی در این رابطه در اصفهان و تهران پرونده داشته است ولی اطلاعی ندارم که پرونده او از اصفهان به تهران منتقل شده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای فردی مبنی بر مالکیت زمین یکی از اتوبان‌های تهران، گفت: جزئیاتی از این پرونده نمی‌دانم ولی در این حد می‌دانم که فردی گفته است این زمین خیلی سال پیش متعلق به او بوده است.