به گزارش پارس به نقل از فارس؛ رضا قدیمی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری فارس در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره انتقال صنف اوراق کنندگان اتومبیل گفت: ۱۲۰۰ نفر برای استقرار در محل در نظر گرفته شده ثبت نام کرده و قرارداد بسته اند که تا کنون ۵۰ سوله آنان ساخته شده و باقی در حال ساخت است.

وی درباره روند مبارزه با موش گفت: تا ابتدای آذرماه آمار جمعیت موش های تهران که مورد تایید موسسات دانشگاهی نیز باشد، منتشر می شود. اما برآوردهای غیررسمی نشان می دهد جمعیت موش های تهران زیر دو میلیون سر است.

قدیمی تصریح کرد: آمار ۳۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی از موش های تهران کذب و تحت تاثیر فیلم های هالیوودی است! عده ای حتی تا آنجا پیش رفتند که ادعا کردند این موش ها زنده خوار و آدم خوار هستند!

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تاکید کرد: با شش ماه فعالیت موثر و شبانه روزی با روش های روز دنیا که ۷۰۰ نفر از اساتید دانشگاه ها تا مدیران اجرایی و کارگران درگیر آن بودند، امروز به نتایج بسیار خوبی در زمینه مبارزه با موش دست یافته ایم.

وی اضافه کرد: لاشه موش ها توسط دستگاه لاشه سوز که در سه چهار نقطه از جمله مرکز زباله وجود دارد، سوزانده می شود که این روش، بهترین روش شناخته شده در دنیا است.

قدیمی درباره تعداد لاشه های موش گفت: این مسئله بستگی به فعالیت در هر روز دارد، اما به طور معمول در روزهای دوشنبه تا پنج شنبه بیشترین جمع آوری لاشه را داریم و گاهی تا ۳۰۰ سر هم می رسد.