به گزارش پارس؛ حسین امیری خامکانی در گفت و گو با تسنیم، گفت:کلیات لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلایندگی با ۲۸ ماده، عمدتاً مربوط است به احکام تحکمی و بازدارنده درباره آلایندگی خودورها، موتورسیکلت ها، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، مسکونی، تجاری و خدماتی.

وی افزود: همچنین در این لایحه احکامی برای مقابله پرتوهای یونساز –امواج ناشی از واحدهای انرژی هسته ای مانند نیروگاههای اتمی- آتش زدن زباله های صنعتی و بیمارستانی آمده است.

نماینده مردم زرند و کوهبندان در مجلس با اعلام این که مطابق با این لایحه وزارت جهاد کشاورزی موظف به بررسی و مبارزه با آلایندگی های ناشی از غبار و طوفان شن شده است گفت: در همین راستا، این وزارتخانه به کمک شهرداری ها باید کمربند سبزی -کاشت درخت- به دور شهرهایی که در معرض این پدیده هستند ایجاد کند.

امیری با اظهار این که احکام لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلایندگی هم شامل موارد تشویقی و هم تنبیهی است گفت: جرائم، عمدتاً مالی و برای دستگاه های مختلف متفاوت است. البته در برخی موارد مانند انتشار امواج یونساز، حبس نیز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه واحدهای مورد نظر موظف به رعایت حد مجازی از آلایندگی شده اند گفت: تعیین این حد مجاز و مدت زمانی که واحدها باید خود را به استاندارهای تعیین شده برسانند، بعد از تصویب در هیئت دولت، طی یک آئین نامه اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر این که در صورتی که واحدی این حد مجاز را رعایت نکند از ادامه فعالیت آن جلوگیری خواهد شد گفت: جزئیات لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلایندگی هفته آینده بررسی می شود.