اشتباه رسانه ای هم قابل بخشش است؛ لطفا دوباره به مهر اعتماد کنید

روز گذشته خبرگزاری مهر به اشتباه عکسی از دکتر جلالی را به جای چهره متهم اسیدپاشی روی خروجی خود قرار داد که درباره جزییات این اتفاق مطلب زیاد نوشته و خوانده شده و بنده از جزییات امر می گذرم....خیلی از افرادی که در پلاس و قبل تر در گودر من را می شناسند می دانند که سالهاست در خبرگزاری مهر کار می کنم و در ضمن مواضعم را نیز می دانند. حال امروز بر خودم واجب می دانم این نکته را موکدا اشاره کنم که اتفاق دیروز واقعا یک اشتباه بود و هیچ توطءه و مساله سیاسی پشت آن نبود. 

گرچه رسانه قرارست بی اشتباه باشد ولی قطعا مخاطبان محترم می دانند که اشتباه پیش می آید گاه کوچک و گاه بزرگ؛ اشتباه دیروز بزرگ بود و بیشتر از همه شرمنده دکتر جلالی شدیم که با بزرگواری ما را بخشیدند. 

خبرگزاری مهر در مطلبی از همه مخاطبان خود و کسانی که با این اشتباه مواجه شدند و دکتر جلالی عذرخواهی کرده است همچنین تعدادی از همکارانم در مهر در شبکه های اجتماعی عذرخواهی کرده اند و من هم ضمن ارایه این مطلب ضمن اینکه خواستار این هستم که مخاطبان محترم باز هم به ما اعتماد کنند به این موضوع هم اشاره می کنم که رفتار خبرگزاری مهر بعد از یک اشتباه و در توضیح آن در چارچوب اخلاق و حرفه ای بود. لطفا ما را ببخشید و بار دیگر به مهر اعتماد کنید و جزییات توضیح ما را صادقانه دانسته و بپذیرید که واقعا اشتباه سهوی بود.