پايگاه خبري تحليلي «پارس»- قائم مقام سازمان فضايي جمهوري اسلامي ايران گفت: ايران تنها كشور منطقه در ساخت و پرتاب ماهواره است.

دكتر حميد فاضلي قائم مقام سازمان فضايي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» گفت: در دنيا، موسسه اي معتبر با عنوان «فوترون» وجود دارد كه اين موسسه، فعاليت كشورهاي پيشرفته و پيشرو در عرصه هوافضايي را پيگيري و رصد مي كند اين موسسه آخرين رصد خود در مورد سال 2012 را اخيرا منتشر كرد.

وي افزود: اين موسسه در سالهاي گذشته تنها ده كشور را به عنوان كشورهاي پيرفته در عرصه هوافضا معرفي مي كرد كه در گزارش سال 2012، پنج كشور آرژانتين، استراليا، آفريقاي جنوبي، اوكراين و ايران را به فهرست كشورهاي پيشرفته فضايي افزود.

قائم مقام سازمان فضايي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اخباري مبني بر اينكه با پرتاب يك ماهواره از سوي ايران با عنوان «ناهيد»، كشورمان قادر به پخش شبكه هاي تلويزيوني كه توسط اروپا و آمريكا، تحريم شده گفت: ماهواره ناهيد داراي باند كي يو خواهد بود. باند كي يو كه در ماهواره ناهيد آزمايش خواهد شد، ولي در حال حاضر داراي قابليت مستغني كردن ما از ماهواره هاي مخابراتي واقع در مدار ژئو وجود ندارد ليكن همه همت خود را مصروف مي داريم  تا به به فن آوري استفاده از محموله هاي مخابراتي باند كي يو در مدار ژئو  دست پيدا كنيم

فاضلي به كاربردهاي مختلف استفاده از ماهواره هاي فضايي اشاره كرد و گفت: استفاده از تصاوير ماهواره اي براي امور كشاورزي  به امري مرسوم تبديل خواهد شد كه از مرحله كاشت، داشت و برداشت مي توان تصاوير قابل توجهي در اختيار تصميم گيران كشاورزي كشور قرار داد مثلا تصاوير ماهواره اي مي تواند مساحت سطح زير كشت محصولات كشاورزي مان را با دقت بسيار بالايي اندازه گيري نمايد.

قائم مقام سازمان فضايي جمهوري اسلامي ايران افزود: امروزه در دنيا با استفاده از تصاوير ماهواره اي مي توانند جنگل هاي خود را مورد پايش و ارزيابي قرار دهند ما نيز مي توانيم با پايش جنگلهايمان، مراقبت كنيم كه دست درازي به آن ها صورت نگيرد يا اگر آتش سوزيي در نقطه اي از جنگل هاي كشور اتفاق افتد، بلادرنگ در اين خصوص به فعالين امور جنگل كشور، اطلاع دهيم.

فاضلي افزود: امروزه استفاده از تصاوير ماهواره اي براي مراقبت از مرحله كاشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي بسيار رايج است. آمار و برنامه ريزي دقيق كشور در حوزه كشاورزي و در محصولات راهبردي مثل برنج، گندم و جو بسيار مهم است. ماهواره ها مي توانند به ما كمك كنند مساحت سطح زير كشتمان را به صورت دقيق اندازه گيري كنيم.