به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، مردم این شهر که در این کشور به "ونیز هلند" مشهور شده، تنها با کمک قایق و از درون رودخانه به دیگر اماکن این شهر می روند. 

245367_140245368_978