به گزارش پارس به نقل از مهر، در پي حادثه تلخ و تاسف آور سقوط هواپيماي ايران ۱۴۰ كه روز يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ در بلوار شيشه مينا اتفاق افتاد، حديثه قاسمي دانشجوي راديولوژي دانشكده پيراپزشكي كه هنگام حادثه، سوار بر تاكسي در همان مسير بود، به دليل عدم توانايي راننده تاكسي در كنترل ماشين هنگام سقوط هواپيما، دچار سانحه شد.

راننده تاكسي پس از آنكه تعادل اتومبيل خود را از دست داد، با يك دستگاه خاور برخورد كرده و متاسفانه در اين حادثه دانشجو به كما رفته و در بيمارستان فياض بخش بستري شد. تلاش های پزشکی ثمری نداشت و مرگ مغزی این دانشجو اعلام شد.

در پي اعلام خبر مرگ مغزي اين دانشجوي ۲۱ ساله از سوي پزشكان، خانواده حديثه در اقدامي انسان دوستانه به اهداي اعضا فرزندشان رضايت دادند.

دكتر علي جعفريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران و اعضاي هيات رئيسه دانشكده پيراپزشكي ضمن تسليت اين حادثه تلخ به خانواده حديثه قاسمي، اقدام انساني آنها در اهداء اعضا به چهار بیمار را تحسين كرده و از خداوند متعال براي آن مرحومه طلب مغفرت و براي خانواده ايشان صبر و شكيبايي خواستار شدند.