به گزارش پارس، فضل الله باقرزاده در گفت و گو با ایسنا، با تایید خبر گروگان گرفته شدن حامد صداقتی ملی پوش شمشیربازی اظهار کرد: من نیز در حد خبر فهمیدم که این اتفاق افتاده و پیگیر هستم. تماس هایی گرفته ام تا مشخص شود که باید چه کاری انجام دهیم. من با چند نفر تماس گرفتم چرا که بالاخره او ملی پوش ما بوده و باید ماجرا را دنبال کنیم. او نفر سوم بازی های آسیایی بوده و هنوز نمی دانیم دلیل این اتفاق چیست.

 
رییس فدراسیون شمشیربازی ادامه داد: تا جایی که مطلع هستم هنوز مادر او ماجرار را نفهمیده است. ما حتی آن دو نفر دیگر را نیز نمی شناسیم چرا که سفر حامد، شخصی بوده و در جاده مورد حمله قرار گرفته است. هنوز تماسی هم نداشته اند که بفهمیم دلیل این گروگان گیری چیست. پول می خواهند یا دلیل دیگری مطرح است مشخص نیست.
 
او افزود: برخی اتفاق ها از حوزه کاری و توانایی ما خارج است اما ما پیگیر هستیم. حامد ۶ یا ۷ ماه است که دیگر عضو تیم ملی نیست اما ما وظیفه خود می دانیم تا جایی که امکان دارد پیگیر باشیم. او قهرمان ملی بوده و مدال های آسیایی دارد. تماس هایی داشته ام تا ان شاالله با مسوولان مربوط بتوانیم ماجرا را ختم به خیر کنیم. به هر حال باید مشخص شود که انگیزه این گروگان گیری چیست.
 
باقرزاده در پایان گفت: این موضوع امروز مطرح شده که به نظر می رسد مساله دو روز پیش اتفاق افتاده است. چرا که ابتدا کسی این افراد را نمی شناخته تا اینکه یک نفر فهمیده یکی از آن سه نفر حامد صداقتی و ورزشکار است.