به گزارش پارس،   کامران نجف زاده با اشاره به خبر کاندیدا شدن دو هزار نفر برای ریاست دانشگاه تهران  گفت دو هزار نفر خیلی زیاده. بد نیست شورای نگهبان وارد قضیه بشه و یک حال حسابی به همشون بده. نجف زاده با کنایه  گفت چند تا کاندیدا بمونن خوبه؟ شش تا خوبه؟


  در بخش دیگری از برنامه صرفا جهت اطلاع این هفته هم نجف زاده با پخش مصاحبه ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما که می گفت دیگر در برنامه های کودک اگهی تبلیغاتی پخش نمی شود گفت کاش این دستور را زودتر می دادید و کسی حتی یک مدت کوتاه هم  روی مخ بچه ها رژه تبلیغاتی نمی رفت.

کم کاری و سهل انگاری ای که باعث  کشته شدن مسافران  کشتی غرق شده شد و نخست وزیر کره جنوبی هم گفت من ده شب خواب به چشمم نیومده و استعفا می دهم آیتم دیگر برنامه این هفته صرفا جهت اطلاع بود که خبرنگار  بعد از این آیتم رو به دوربین گفت ما ارزو به دل موندیم که مسوولین ما هم…