به گزارش پارس به نقل از فارس، سعیده مطهری دختر علامه شهید مطهری گفت: پدرم رعایت و انجام مسائل عبادی، از جمله نماز اول وقت و حفظ کامل حجاب و داشتن وقار لازم را که شایسته یک دختر مسلمان است، متذکر می شدند. در مورد درس خواندن و فراگیری علوم مختلف، بسیار تاکید داشتند و البته رعایت کامل موازین شرعی را لازمه و اصل کار می دانستند.


بعد از ازدواج من، انجام وظایف خطیر همسری و مسئولیت مادری را به من گوشزد می کردند. پس از پایان عقد و عروسی، در آخرین لحظات خداحافظی من از ایشان، به من گفتند« دخترم تو به مثابه سفیر من در زندگی آینده ات خواهی بود. سعی کن چنان عمل کنی که خداوند و همسرت کاملا از تو راضی باشند. امیدوارم در آینده مادر نمونه برای فرزندانت باشی.

منبع: پاره ای از خورشید گفته ها و ناگفته های از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری.