به گزارش پارس به نقل از ابنا، به تازگی یک تابلو فرش نفیس در جده عربستان به معرض نمایش گذاشته شده که طرح آن با الهام از پرده کعبه گرفته شده است.

این تابلو فرش که توسط ۷ نفر از بافندگان پرده کعبه دوخته شده به همت موسسه" اجنحه العربیه" در جده در یک نمایشگاه به فروش گذاشته شده است.


قیمت پایه برای این تابلو فرش نفس ۴ میلیون ریال عربستان (حدود ۳۲۹۲۰۰۰۰۰۰ تومان) گذاشته شده است.

در این تابلو بافته شده ۲ کیلوگرم طلا، ۴۰ کیلوگرم نقره و ۴۳ کیلوگرم حریر اصل استفاده شده و کار بافت آن ۸ ماه به طول انجامیده است.