به گزارش پارس به نقل از العالم؛ این دومین شهید فلسطینی است که در روز دوشنبه به دست نظامیان صهیونیست به شهادت می رسد.

نظامیان رژیم صهیونیستی صبح روز دوشنبه نیز یک قاضی فلسطینی الاصل تبعه اردن را در نزدیکی مرزهای کرانه باختری و اردن را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

وزارت خارجه اردن در پی شهادت این قاضی فلسطینی الاصل اردنی تبار کاردار رژیم صهیونیستی در امان را احضار کرد.

وزیر خارجه اردن ضمن محکوم کردن کشته شدن این قاضی اردنی از اسرائیل خواست تا فورا تحقیقاتی را درباره این حادثه آغاز کند.

" رائد زعیتر" ، فلسطینی الاصل تبعه اردن صبح دوشنبه به دست نظامیان اسرائیلی در مرز کرانه باختری و اردن کشته شد.