به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور، در بازرسی فوق العاده با استقرار در سازمان هواپیمایی کشوری علت سانحه هواپیمای فالکن را بررسی می کنند.

این هواپیما شامگاه دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ در جزیره کیش سقوط کرد و متأسفانه ۴ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.