به گزارش پارس به نقل از فارس، غلامحسین زمان آبادی با اشاره به اینکه تمامی آرمهای افراد حقیقی و شرکت های خصوصی آماده شده است گفت: افراد واجد شرایط که مدارک خود را برای دریافت آرم ارائه داده اند آرمهای آنها آماده شده است.

وی در ادامه در خصوص آرم طرح ترافیک خبرنگاران گفت: به دلیل اینکه لیست های آنها به تاخیر افتاده این افراد تا پایان اسفند مهلت دارند مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک ارائه کنند و آرم آنها بلافاصله چاپ می شود.

رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک شهرداری تهران در خصوص تعداد آرمهای طرح ترافیک گفت: ۶۰ هزار آرم طرح ترافیک سالانه برای سال۹۳ توزیع می شود و حدود ۴۰ هزار آرم طرح ترافیک کاهش یافته است.

زمان آبادی در خصوص قیمت آرمهای طرح ترافیک برای سال آینده گفت: هنوز قیمت ها نهایی نشده است و به صورت علی الحساب هزینه ها را دریافت می کنیم.

وی درباره اعتبار آرم های طرح ترافیک سال ۹۲ گفت: قاعدتا تا ۱۶ فروردین ۹۳ این آرمها اعتبار دارد.