نتایج جستجو :

  • کمپانی پنتون که بزرگترین شرکت در جهت شناخت رنگ‌هاست، هرسال یک رنگ را به عنوان رنگ سال معرفی می‌کند. این کمپانی رنگ «very peri» را به عنوان رنگ سال آینده انتخاب کرده است.