نتایج جستجو :

  • پارس‌نیوز بررسی می‌کند:

    طرح ساماندهی واردات خودرو که چندی است دوباره بر سر زبان افتاده و طی این مدت به دفعات رای گیری آن در مجلس به تعویق افتاده بود، حال تصویب و در صف اجرا‌ست. پارس‌نیوز در بررسی بیش‌تر به جزئیات و موارد در نظر گرفته شده می‌پردازد.