نتایج جستجو :

  • چاق شدن در یک هفته با کمک رعایت اصول تغذیه ای و سبک زندگی امکان پذیر است. به شما یاد خواهیم داد چگونه بدون بازگشت افزایش وزن پیدا کنید.

  • مهدی میرغضنفری درباره خواص پسته اظهار کرد: پسته از دیدگاه طب سنتی مزاجش گرم و خشک است, بهترین نوع پسته آن است که دانه بزرگ داشته و پوسته آن نازک و سفید بوده و مغز سبزرنگی داشته باشد.