نتایج جستجو :

  • پارس‌نیوز بررسی می‌کند:

    رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزی گفت: زرشک جزو محصولات اساسی نیست و به همین جهت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشتریان خود عرضه می‌شود. این روند موجب می‌گردد که با افزایش یا کاهش عرضه و اشباع شدن بازار، قیمت کاهش یا افزایش یابد.