نتایج جستجو :

  • رییس قوه قضاییه در نشست مشترک هیات دولت و شورای عالی قوه قضائیه، گفت: در قوای سه‌گانه باید قبل از آن‌که مشکلات و مسائل مجموعه خودمان را لحاظ کنیم، به رفع و برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آن‌که خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.