نتایج جستجو :

  • پیشکسوت استقلال معتقد است که استقلال در حال پوست اندازی است و تلفیق خوب بازیکنان جوان و نفرات پخته مایه امیدواری بسیاری شده است.