نتایج جستجو :

  • رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

    رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آیین‌نامه واردات خودرو با حضور معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی در این کمیسیون بررسی شد.

  • اگر سابقه و عملکرد افراد معرفی شده و انتخاب شده، مناسب و در جهت منافع مردم و کشور باشد، اعتماد مردم به جریانات سیاسی حامی آن ها افزایش خواهد یافت و بالعکس اگر سوابق و فعالیت های آنان نسبتی با انتظارات و توقعات مردم نداشته باشد، آسیبی به سرمایه اجتماعی آن جریان و گروه سیاسی خواهد زد.