نتایج جستجو :

  • سرمای زمستان و بارش برف در باغ‌وحش٬ فرصت تازه‌ای برای عکاسان فراهم می‌آورد.شهر قیصری مرکز استان قیصری ترکیه٬ دارای باغ‌وحش بزرگی است که گونه‌های فراوانی از حیوانات مختلف در آنجا نگهداری می‌شوند.