نتایج جستجو :

  • تهیه‌کننده «فرزند صبح» بیان کرد: آثاری که قرار است در حوزه‌هایی تاریخی خصوصا تاریخ معاصر ساخته شود مدعیان زیادی دارند که اختلاف نظر آن‌ها موجب می‌شود دیگر کسی به‌سراغ این‌گونه کارها نرود.