نتایج جستجو :

  • کوروش سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: خداى بزرگ پشت و پناه همه ى کودکان جهان و یاور و فریادرسِ کودکان بى خانمان شده ى بر اثر سیل اخیر باشد ... آمین و سپاس پروردگار جهانیان را، هرجا و هرزمان ..