نتایج جستجو :

  • منازعه 40 ساله ایران و آمریکا موضوع پیش پا افتاده و ساده ای نیست که دستگاه ضعیف سیاست خارجی ژاپن توانایی میانجی گری در آن را داشته باشد. ژاپنی ها اگر به دنبال ایفای نقش در موضوعات بین المللی بودند بهتر آن بود که در موضوعات ساده‌تری پیش قدم می شدند و نه بزرگترین دشمنی تاریخی قرن.