نتایج جستجو :

  • پاک کردن سیرابی در خانه با روش هایی که به شما یاد می دهیم دیگر سخت نخواهد بود. ترفند های از بین بردن بوی زهم سیرابی را یاد بگیرید.

  • گرچه برخی حتی نمی توانند از جلوی در طباخی ها هم رد شوند در عوض شنیدن نام کله پاچه نیز هوش از سر خیلی ها می رباید. البته تصور نکنید فقط ما ایرانی ها کله پاچه خور هستیم. از آنجایی که این غذای کمابیش بدبو مغذی است شهرت زیادی در آمریکای شمالی و حتی اروپا نیز دارد.