نتایج جستجو :

  • تشخیص دقیق شدت تصادفات گذشته اتومبیل، قیمت آن را مشخص می‌کند. در کنار مواردی مثل مدل و کارکرد در هنگام خرید ماشین دست دوم، تشخیص سلامت بدنه آن براساس تصادفات قبلی نکته بسیار مهمی است. ماشین تصادفی وسیله‌ای است که تعادل خود را از دست داده و به قسمت‌های مختلف آن آسیب وارد شده است. روش‌های گوناگونی برای تشخیص ماشین تصادفی وجود دارد. نکاتی مثل رنگ اتومبیل، زنگ زدگی، سلامت سقف ماشین و موارد دیگری که در این مقاله به آن می‌پردازیم.