نتایج جستجو :

  • در پیشرفت امیدوار کننده ای برای درمان دیابت، محققان شبکه ای از ذرات نانومقیاس ساخته اند که می‌توان آنها را به بدن…

  • پژوهشگران علوم پزشکی می گویند بررسی های صورت گرفته تایید می کند که مصرف میوه انار و یا آب انار می تواند تاثیر بسیار…

  • گزنه نیوزلندی می تواند افرادی که از کنارش رد می شوند را هم مسموم کند و آن ها را بکشد اما این گیاه تنها یکی از…