نتایج جستجو :

  • اگرچه هنوز دور ششم مذاکرات وین ( باهدف احیای برجام) برگزار نشده است، اما مقامات آمریکایی و اروپایی نمی‌توانند نیت واقعی خود در خصوص «عدم رفع واقعی تحریم‌های ایران» و « زمینه‌سازی برای مذاکرات فرابرجامی» را انکار کنند!