ایالت متحده

  • تا سال 2022 میلادی؛

    روند فعلی مصرف در چین نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی در این کشور روبه افزایش است و این کشور تا 5 سال آینده عنوان «بزرگ‌ترین مصرف کننده جهان» را به خود اختصاص خواهد داد.