نتایج جستجو :

  • مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به کاهش تقاضا برای ارز صادرکنندگان گفت: از میزان ارزی که امروز توسط صادرکنندگان…

1