درباره ما

 پايگاه خبری تحليلی «پارس»

به زودی منتشر می‌شود ...


صاحب امتیاز: محسن پیرهادی

مدیرمسئول: سعید همتی

سردبیر: زیرنظر شورای سردبیری

تبلیغات و بازاریابی: پیمان فراهانی