درباره ما

 پايگاه خبری تحليلی «پارس»

به زودی منتشر می‌شود ...


صاحب امتیاز: محسن پیرهادی

مدیرمسئول: محمد عبداللهی

سردبیر: پیمان فراهانی