تعرفه آگهی

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تلفن 02188004647 09124772739 و یا پست الکترونیک adv@parsnews.com تماس بگیرید.

ردیف جایگاه سایز(پیکسل) قیمت(تومان)ماهانه
۱ H1 468 * 60 1,800,000
۲ A6 240 * 120 900,000
۳ B0-1 - B0-2 120 * 240 800,000
۴ A7 - A0 240 * 120 700,000
۵ B0-3 - B0-4 120 * 240 650,000
۶ A1 - A2 240 * 120 600,000
۷ A3 240 * 120 500,000
۸ A4 240 * 120 450,000
۹ A5 240 * 120 350,000
۱۰ B0-5 - B0-6 - B0-7 - B0-8 120 * 240 450,000
۱۱ B1-1 - B1-2 - B1-3 - B1-4 - B2-1 - B2-2 - B2-3 - B2-4 120 * 240 300,000
۱۲ B3-1 - B3-2 - B3-3 - B3-4 120 * 240 250,000
۱۳ پایین هر خبر 468 * 60 1,300,000

parst-small