• کریس کاکس ، ۵۱ ساله ، یکی از هواداران دونالد ترامپ ، شش روز پس از انتخابات عمومی در ۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ ، منتظر است تا طرفداران دیگر وارد صحنه شوند تا در خارج از محل شمارش آرا تظاهرات کنند.

آرشیو

تعداد اخبار امروز :